Vážení spoluobčané,

Navrhovatel musí být fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem v městské částí Praha 1,
- každá osoba může podat i více než jeden návrh, maximálně však tři,
- náklady na předložený projekt nesmí přesáhnout maximální stanovenou částku tj. 1 000 000,–
Kč.,

FORMULÁŘ_ ROZPOČTU

FORMULÁŘ PODPISY

  Prosím čekejte...